Zdravotní matrace, podsedáky, sedáky

Zdravotní matrace

Podsedáky a polštáře

Toppery, autopolštáře, opěráky

Paměťová pěna, matrace

Potahy a chrániče

Krycí matrace, topper, polštáře

Menu
Váš košík
Velmi si vážíme, že jste si vybrali právě náš eshop a pevně věříme, že budete spokojeni. Akce jsou tady.

Ochrana osobních údajů

Na www.medical-pur.cz, MEDICAL PUR, s.r.o, Za tratí 471, 503 46 Třebechovice pod Orebem (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich dodavatelích, na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování a fakturační adresa;
 3. údaje o naší spolupráci, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jsme si u vás objednali, termín dodání a splatnosti včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 4. údaje o vašem chování na našich webových stránkách, zejména odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 5. údaje související s využitím e-mailů, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy;
 6. bezpečnostní a systémové informace, kterými se rozumí zejména vaše systémové přihlašovací údaje, identifikace vzdáleného připojení, informace o přístupu k aplikacím a systémům.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Jaká zpracování můžeme provádět, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo nám dodáváte nějaké zboží nebo služby. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste zástupcem našeho dodavatele, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte náš areál.

Pokud s námi uzavřete smlouvu

Pokud nám jako fyzická osoba dodáváte nějaké zboží, služby nebo s námi spolupracujete jiným způsobem, zpracováváme za účelem plnění smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o naší spolupráci.

Jestliže nám dodáváte nějaké zboží nebo služby jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení naší spolupráce, znamená, že je použijeme zejména:

 • pro potřeby přijetí zboží nebo služeb, které nám dodáváte;
 • abychom s vámi mohli o spolupráci komunikovat, například potvrdit přijetí zboží;
 • pro potřeby platby za zboží a služby;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí telefonu.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu dodávky služby, popř. po dobu trvání smlouvy s námi.

Pokud využíváte naše IT nebo navštívíte některou z našich webových stránek

Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš portál, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během návštěvy našeho portálu od chvíle, kdy do našeho portálu vstoupíte, do okamžiku, kdy z něj odejdete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš portál. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš portál. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho portálu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho portálu vám máme zobrazit, pokud portál nabízí v danou chvíli více variant;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu portálu a nejedná místo vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho portálu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování našeho portálu. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, náš portál nemusí fungovat správně.

Dále do vašeho zařízení:

 • ukládáme cookies z našeho portálu, které nám umožňují:
  • sledovat návštěvnost našeho portálu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy;
  • zobrazovat vám různé varianty našeho portálu, pokud testujeme nové funkcionality;
  • přizpůsobovat pro vás obsah našeho portálu.

Pokud využití cookies nevypnete v nastavení vašeho webového prohlížeče, budeme mít za to, že s využíváním cookies souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím využívání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče.

Využívání osobních údajů návštěvníků našich webových stránek

Pokud navštívíte některý z našich portálů pro dodavatele, zpracováváme údaje o vašem chování na našich webových stránkách na základě našeho oprávněného zájmu za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci portál v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb našeho portálu;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho portálu, jeho jednotlivých stránek; naším oprávněným zájmem je zde měření využití našeho portálu;
 • předcházení útoků na náš portál a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našeho portálu a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na našem portálu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

 • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • MAC adresa (adresa zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti);
 • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš portál.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 38 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonu, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o naší spolupráci a údaje související s využitím telefonu nebo návštěvou na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím ve zlepšování ve vyřizování vašich požadavků, kontrole řádného plnění našich závazků a zlepšování našich služeb za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků; pokud jsme u vás něco objednali a váš požadavek se vztahuje ke spolupráci, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když touto cestou uzavíráme spolupráci, nebo vyřizujeme reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Zpracování pro vnitřní evidenci a ochranu právních nároků

Po ukončení naší spolupráce vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s naší spoluprací dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného plnění smluvních závazků.

Proti tomuto zpracování na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Zpracování pro plnění našich právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o naší spolupráci, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce (Jiří Brož, veden v Živnostenském rejstříku MM Hradec Králové, se sídlem Vysoká nad Labem 204, PSČ 503 31, IČ 104 70 191). To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 2. poskytovatelé nástrojů pro správu telefonických hovorů;
 3. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;
 4. dopravní společnosti za účelem doručení zboží;
 5. externí účetní společnosti.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů dodavatelů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

TOPlist